logo

BOBY MEDIA s.r.o.
Bakošovec 402
679 23 Lomnice

IČ: 17286085
DIČ: CZ17286085

Registrace: 7 - Krajský soud v Brně spisová značka C 129457

Číslo účtu vedeného u FIO banky: 2902252337/2010

Jednatel firmy:
Dominik Bobylev
info@bobymedia.cz